Zespół

Nasz zespół to doświadczeni specjaliści w immunologii, biochemii i biologii molekularnej oraz lekarze weterynarii. Łączą wiedzę naukową z praktyką weterynaryjną i znajomością rynku farmaceutycznego.

Dr Tomasz Lipiński

Tomasz jest absolwentem biotechnologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Stopień doktora nauk przyrodniczych uzyskał w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN. Odbył kilka  staży  zagranicznych min. w National Institute for Biological Standards and Control w Potters Bar w Wielkiej Brytanii w ramach stypendium sponsorowanego przez NATO i na Uniwersytecie Albertańskim w Edmonton w Kanadzie.
We Wrocławskim Centrum Badań EIT+ realizował interdyscyplinarny projekt NAOMIS/BioSens. W ramach projektu powstała innowacyjna technologia umożliwiająca szybką i wydajną selekcję komórek hybrydoma produkujących przeciwciała monoklonalne. Technologia jest oparta o luminofory konwertujące w górę do zastosowań w bioobrazowaniu.
Obecnie kierowany przez niego zespół realizuje projekty o charakterze interdyscyplinarnym obejmującym nauki biologiczne i nanotechnologię. Badania z dziedziny biologii dotyczą min. aktywności biologicznej substancji pochodzenia naturalnego, szlaków przewodzenia sygnału , projektowania funkcjonalnych koniugatów, zaś z dziedziny nanotechnologii obejmują  bio-funkcjonalizacje nanocząsteczek i powierzchni pod kątem zastosowań jako nośniki leków szczepionek, luminofory do bioobrazowania i wiele innych.
Posiada doświadczenie w zakresie immunochemii, biochemii, immunologii i mikrobiologii projektowania i otrzymywania bioaktywnych koniugatów i funcjonalizowanych nanoczastek. Jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych oraz 12 patentów i wniosków patentowych.

Dr hab. Jakub Siednienko

Jakub ma ponad siedmioletnie doświadczenie w kierowaniu projektami naukowymi i wdrożeniowymi realizowanymi wspólnie z partnerami naukowymi oraz firmami przemysłowymi.W latach 2007-2011 Jakub odbył długoterminowy staż podoktorski w Instytucie Immunologii na National Univesity of Ireland w Maynooth
Po powrocie w 2011 roku Jakub został laureatem prestiżowego programu dla młodych naukowców „HomingPlus” FNP, w ramach którego zbudował zespół badawczy, z którym rozpoczął realizację projektów biotechnologicznych z dziedziny immunologii i wirusologii.
Wykształcenie: Jakub jest doktorem habilitowanym nauk biologicznych, tytuł uzyskał w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.

Mgr inż. Miłosz Nowak

Miłosz posiada ponad sześcioletnie doświadczenie w branży biotechnologicznej. Karierę naukową rozpoczął w Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, gdzie zajmował się badaniem aparatu inicjacji replikacji u Helicobacter pylori. Nastepnie Miłosz rozpoczął staż naukowy w firmie Pure Biologics, gdzie zajmowal sie głownie produkcją białek rekombinowanych w bakteryjnym systemie ekspresyjnym. W niedługim czasie objął stanowisko Kierownika Laboratorium i kierował swoim zespołem badawczym. Od 2016 rozwijał zdobytą wiedzę w Zakładzie Chemii Biologicznej na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiegogdzie w ramach projektu OPUS pracowal nad nadprodukcją i oczyszczaniem konstruktów białkowych Rad50 w systemie bakteryjnym, syntezą peptydów i ich oczyszczaniem z wykorzystaniem technik chromatograficznych. Ponadto Miłosz zajmował się również charakterystyką spektroskopową otrzymanych białek i peptydów, miareczkującą kalorymetrią izotermalną w ujęciu oddziaływań białko – jon metalu. Obecnie zajmuje stanowisko pracownika naukowego w PAN we Wrocławiu, gdzie realizuje projekt związany z poszukiwaniem nowych związków typu PROTAC.

Lek. wet.
Paweł Żygadło

Paweł ma kilkunastoletnie doświadczenie w działaniu projektów weterynaryjnych. Przechodząc przez wszystkie specjalności związane z pracą lekarza uczestniczył również od kilkunastu lat w tworzeniu zawodu poprzez działanie w samorządzie lekarsko weterynaryjnym jako wiceprezes Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej (stanowisko pełnione do dziś) jak również pracując w komisjach krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Razem z Katedrą Immunologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prowadził badania nad autosurowicami oraz ich stosowaniem u docelowych gatunków zwierząt. Lekarz Specjalista znający zawód, praktykę i problematykę odporności zwierząt, pozwalające na łatwy kontakt w środowisku weterynaryjnym i farmaceutycznym.

Lek. wet.
Paweł Kwarciany

Paweł od kilkunastu lat działa na weterynaryjnym rynku farmaceutycznym Europy Środkowo-Wschodniej. Posiada unikalną wiedzę na temat rynku produktów farmaceutycznych. Jako lekarz weterynarii rozumie oczekiwania i wymagań hodowców. Zna potrzeby i specyfikę rynku produktów weterynaryjnych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w marketingu i sprzedaży.

Prezes firmy
Dr Anna Laskowska

Anna ma sześcioletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami i pozyskiwaniu środków na prace B+R. Jest również doktorem nauk biologicznych z 18-letnim stażem naukowym w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN. Stypendystka Programu TOP500 Innovators na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Ukończyła dwuletnie studium Centre d’Études Internationales de la Propriété Intellectuelle. Była głównym wykonawcą w miedzynarodowym projekcie „Metabre” dotyczącym molekularnych mechanizmów przerzutowania nowotworu piersi. Odbyła trzyletni staż podoktorski w Max-Planck Institute for Molecular Biomedicine. W ramach programu Tempus pracowała również w CNRS w Montpellieur we Francji.

Dowiedz się więcej
o naszej technologii

Kontakt

Masz do nas jakieś pytania? Napisz lub zadzwoń!

Biovetika Sp z o.o.
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel: +48 515 926 221
mail: contact@biovetika.com