Szczepionki weterynaryjne nowej generacji

Czym się zajmujemy?

Tworzymy nową technologię otrzymywania szczepionek do zastosowania u zwierząt hodowlanych

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej technologii?

onehealth

One Health

“One Health” to nowe podejście do zagadnienia zdrowia publicznego. Zakłada, że skoro ludzie i zwierzęta żyją w tym samym eko-systemie, ich zdrowie jest ściśle ze sobą powiązane. Dlatego działania na rzecz zdrowia ludzi muszą być skoordynowane z określonymi działaniami w medycynie weterynaryjnej. Od dawna wiadomo, że 60% znanych ludzkich chorób zakaźnych ma swoje źródło w zwierzętach (zarówno domowych, jak i dzikich. 

Wyniki badań, statystyki i obserwacje poczynione w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat pokazują, że nadużywanie antybiotyków w hodowli zwierząt przyczyniło się do wzrostu liczby szczepów bakteryjnych opornych na antybiotykoterapię. Stanowią one obecnie poważne zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. 

Tylko zmiana podejścia hodowców do używania antybiotyków, nowe skuteczne metody zapobiegania i leczenia zwierząt hodowlanych pomogą odwrócić te trendy.

One Health

“One Health” to nowe podejście do zagadnienia zdrowia publicznego. Zakłada, że skoro ludzie i zwierzęta żyją w tym samym eko-systemie, ich zdrowie jest ściśle ze sobą powiązane. Dlatego działania na rzecz zdrowia ludzi muszą być skoordynowane z określonymi działaniami w medycynie weterynaryjnej. Od dawna wiadomo, że 60% znanych ludzkich chorób zakaźnych ma swoje źródło w zwierzętach (zarówno domowych, jak i dzikich. 

Wyniki badań, statystyki i obserwacje poczynione w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat pokazują, że nadużywanie antybiotyków w hodowli zwierząt przyczyniło się do wzrostu liczby szczepów bakteryjnych opornych na antybiotykoterapię. Stanowią one obecnie poważne zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. 

Tylko zmiana podejścia hodowców do używania antybiotyków, nowe skuteczne metody zapobiegania i leczenia zwierząt hodowlanych pomogą odwrócić te trendy.

onehealth

Kim jesteśmy?

Nasz zespół – łączy wiedzę naukową z praktyką weterynaryjną i znajomością rynku farmaceutycznego.

Naukowcy

Specjaliści w dziedzinie mikrobiologii, immunologii i biologii komórki i glikobiologii. Przez lata zdobywali wiedzę i doświadczenie w laboratoriach badawczych w kraju i za granicą – Niemczech, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Kanady.

Lekarze weterynarii

Doświadczeni praktycy. Znają problemy hodowców, potrzeby i wymagania rynku weterynaryjnego.

zamowienia

Zamówienia

Obsługa księgowo-finansowa i kadrowo-płacowa spółki
Biovetika Sp. z o.o.

Kod CPV: 79200000-6
Termin składania oferty : 18-12-2017 do godziny 12:00,
Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia : 20-12-2017 r.
Okres realizacji : 20.12.2017 – 31.12.2019

Usługa badania stabilności preparatów biologicznych

Kod CPV: 73100000-3
Termin składania oferty: 02-04-2019 do godziny 12:00,
Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia:
Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: 15-04-2019 r.

Usługa badania stabilności preparatów biologicznych

Kod CPV: 73100000-3
Termin składania oferty: 11-04-2019 do godziny 12:00,
Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: 25-04-2019 r.

Usługa zaprojektowania i wykonania testu dwóch szczepionek weterynaryjnych na infekcyjnym modelu gatunku docelowego – drobiu i trzodzie chlewnej. 

Kod CPV: 73100000-3
Termin składania oferty: 23-04-2019 do godziny 12:00,
Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: 31-05-2019 r.

REQUEST FOR QUOTATION FOR SERVICES SPONSOR REPRESENTATION OF BIOVETIKA Sp. zo.o. FOR A PROOF OF CONCEPT STUDY AT A CRO FOR THE E. COLI LPS VACCINE AND SALMONELLA LPS VACCINE

 CPV code: 79994000-8 Contract management services

Quotation Submission Date: 26 August 2019 by10:00 am

Commencement of the service – the subject of the order: 02 September 2019

zamowienia
zamowienia

Spółka we współpracy z Kvarko ASI sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Innowacyjna technologia produkcji szczepionek LPS skierowanych przeciwko bakteriom gram-ujemnym”, współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Numer umowy o Wsparcie: 2 z dn. 10 listopada 2017

Łączna kwota projektu: 1 000 000,00 złotych

zamowienia

Kontakt

Masz do nas jakieś pytania? Napisz lub zadzwoń!

Biovetika Sp z o.o.
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel: +48 515 926 221
mail: contact@biovetika.com

Kontakt

Masz do nas jakieś pytania? Napisz lub zadzwoń!

Biovetika Sp z o.o.
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel: +48 515 926 221
mail: contact@biovetika.com