Aktualności

Powstanie spółki i rozwój

10 LISTOPADA 2017

Powstała spółka Biovetika sp z o.o. Została też podpisana umowa inwestycyjna ze z inwestorem Kvarko sp z o.o. w ramach programu BRIdge Alfa.

 

31 STYCZNIA 2018

Mamy małe, ale własne laboratorium w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej.

 

12 CZERWCA 2018

Biovetika otrzymała z Max-Planck Institut fur Immunbiologie und Epigenetic cenne szczepy bakteryjne do badań.

Czy Salmonella jest zagrożeniem?

„Zagrożenie ze strony salmonelli wynika z globalnego, narastającego zjawiska antybiotykoodporności. Salmonella w swojej populacji ponad 60 proc. bakterii jest oporna na dostępne antybiotyki. Stąd istnieje prawny zakaz stosowania antybiotyków w leczeniu salmonelli, bo z jednej strony takie leczenie nie przynosi pozytywnego skutku, a z drugiej – zwiększa antybiotykoodporność. Jeżeli nie zostaną podjęte żadne odpowiednie działania ograniczające występowanie salmonelli, skala tego zjawiska będzie narastać. Przypadki zachorowań będą coraz częstsze i coraz trudniej będzie je wyleczyć. Jest to jeden z pilnych problemów dla zdrowia publicznego, którym należy się tym zająć”

Stanisław Franczak, dyrektor ds. komercyjnych Proteon Pharmaceuticals, autora Białej Księgi ws. sytuacji w branży drobiarskiej związanej z zachorowaniami na salmonellozy

Więcej: weterynarianews.pl